บลจ.กสิกรไทย เป็นปลื้ม KFF3MAO ขายเกลี้ยงผู้ลงทุนจองซื้อเต็มมูลค่าโครงการรวมกว่าหมื่นล้าน

ผู้ชม

13

บลจ.กสิกรไทย ปลื้ม KFF3MAO ขายเกลี้ยงก่อนกำหนด ผู้ลงทุนจองซื้อเต็มมูลค่าโครงการรวมกว่า 10,000 ล้าน

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย ได้มีการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยล่าสุดที่ได้เสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน เอโอ (KFF3MAO) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน กองทุนดังกล่าวสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนกำหนดระยะเวลา เนื่องจากมีผู้ลงทุนจองซื้อเข้ามาเต็มมูลค่าโครงการรวมกว่า 10,000 ล้านบาท