บลจ.กสิกรไทย เปิดกองทุนตราสารหนี้ตปท. 6 เดือนชูผลตอบแทน 1.65% ต่อปี เสนอขาย 20-26 ธ.ค.นี้

ผู้ชม

11

บลจ.กสิกรไทย เปิดกองทุนตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.65% ต่อปี เสนอขาย 20-26 ธ.ค.นี้

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตารสารหนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทย เตรียมเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการต่อเนื่องอีกในระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2559 ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีเอ็ม (KFF6MCM) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.65% ต่อปี

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุตราสาร ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 0.50-0.75% ตามที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการ Fed ยังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้ง ในปี 2560 ส่วนสถานการณ์ตลาดที่ผู้ลงทุนจะต้องติดตามในสัปดาห์นี้ คือผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ว่าจะมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร หลังจากที่ Fed ได้แสดงความชัดเจนว่าจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางด้านนโยบายการเงินของไทย บลจ.กสิกรไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่จะมีการประชุมในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี รวมถึงยังมีแนวโน้มทรงตัวไปจนถึงสิ้นปีหน้า เนื่องจากมองว่าทิศทางของเศรษฐกิจไทยยังมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ จึงต้องมีดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ

สำหรับกองทุนที่จะเสนอขายใหม่ในสัปดาห์นี้ ด้านกองทุน KFF6MCM ที่มีอายุโครงการ 6 เดือน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์, ตราสารหนี้ Qatar National Bank และตราสารหนี้ ICBC Ltd. นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ด้าน โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อ หน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค เอ็มพลัส (K-MPLUS) ซึ่งอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมตราสารหนี้ ของบลจ.กสิกรไทย