ข่าวเด็ด-ประเด็นดังประจำปี 59กลต.จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์-JAS ซื้อหุ้นคืน-AOT แตกพาร์

ผู้ชม

10

ข่าวเด็ดประเด็นดังประจำปี 59 กลต.จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์-JAS ซื้อหุ้นคืน-AOT แตกพาร์

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการคัดเลือกประเด็นร้อนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ในปี 2559 ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง และมีนักลงทุนสนใจเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ (2 ม.ค.) จะนำเสนอข่าว ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานจากการติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO และหุ้นนอกตลาด โดยได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากเงินส่วนต่างของราคาเสนอขายให้ลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ตรวจพบและขอข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้แนะนำการลงทุน 10 ราย จากบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ 1) บล.โนมูระ พัฒนสิน  2) บล.กสิกรไทย 3) บล.โกลเบล็ก 4) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ 5) บล.เออีซี ติดต่อชักชวนและเสนอขายหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ให้แก่ลูกค้าหลายราย โดยผู้แนะนำการลงทุนเหล่านั้นได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อขายและเสนอขายหุ้น ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นแล้ว แต่ไม่ได้หุ้นหรือไม่มีหุ้นดังกล่าวอยู่จริง

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ได้รับรายงานข้อร้องเรียนของลูกค้าจาก บล.บัวหลวง และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายชานนท์ บุญเนย์ ได้ติดต่อชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นนอกตลาดของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนายชานนท์ได้รับส่วนแบ่งจากการเสนอขาย แต่หุ้นดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามคำกล่าวอ้าง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

โดยการกระทำของผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 11 รายดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน หรือฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลทั้ง 11 ราย

 

นอกจากข่าวข้างต้นจะเป็นที่สนใจแล้วยังมีข่าว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT จะทำการแตกพาร์เหลือ 1 บาท จากเดิม 10 บาท โดยคณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท พร้อมทั้งประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 ก.ย.59 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 6.83 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 8 ธ.ค.59 วันที่จ่ายปันผล 9 ก.พ.60

 

อีกข่าวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ประจำปีเลยก็ว่าได้ นั่นคือข่าวบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ประกาศซื้อหุ้นคืน 6 พันล้านบาท โดย JAS ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559ได้พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน โดยวงเงินที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ประมาณ 6,000 ล้านบาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณ 20% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด สำหรับวิธีการในการซื้อหุ้นคืน เสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป กำหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืน ประมาณ 5.00 บาทต่อหุ้น

คำค้น