“เสี่ยอ๋า” หนุน IFEC ประชุมวิสามัญ 25 ม.ค. แต่ยื่นค้านแต่งตั้งบอร์ดมิชอบ

ผู้ชม

12

“สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์” หนุน IFEC ทำการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 25 ม.ค.60 แต่ยื่นหนังสือค้านประชุมแต่งตั้งบอร์ดโดยมิชอบ

“สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์” หนุน IFEC ทำการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 25 ม.ค.60 แต่ยื่นหนังสือค้านประชุมแต่งตั้งบอร์ดโดยมิชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายข้างต้นเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องนั้น นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ได้เปิดเผยว่า ตนเองสนับสนุน และเห็นชอบกับการประชุมวิสามัญดังกล่าว

ส่วนการเรียกประชุมกรรมการและมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับบริษัทนั้น ตนเองได้ยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยแจ้งถึงการเรียกประชุมกรรมการและมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้เรียกประชุมกรรมการฉุกเฉิน เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ยื่นจดหมายลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 3 ราย เพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

อนึ่งนายวิชัยได้เรียกประชุมกรรมการโดยฉุกเฉิน 3 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59 มีการเรียกประชุมบอร์ดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตอน 01.00 น. ขณะที่วันที่ 2 ธ.ค.59 และวันที่ 6 ธ.ค.59 มีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่ครบ โดยมีคณะกรรมการเข้าเพียง 4 คน จากกำหนดต้องมีอย่างน้อย 5 คน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการทั้ง 3 ครั้งดังกล่าวเป็นการเรียกประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

คำค้น