บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ตปท. 6 เดือนชูผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขาย 10-16 ม.ค.60

บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขาย 10-16 ม.ค.60

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2560 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีโอ (KFF6MCO) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.70% ต่อปี

สำหรับกองทุน KFF6MCO ที่มีอายุโครงการ 6 เดือน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation, เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Union National Bank และเงินฝาก First Gulf Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ Qatar National Bank