GUNKUL พูดแปลกๆ บอกดีลซื้อ “วินด์” ยังไม่เข้าเกณฑ์ต้องแจ้งตลาดฯ

GUNKUL พูดแปลกๆ บอกดีลซื้อ “วินด์” ยังไม่เข้าเกณฑ์ต้องแจ้งตลาดฯ เผยหากอนุมัติโครงการเรียบร้อยจะแจ้งข้อมูลตามขั้นตอน

GUNKUL พูดแปลกๆ บอกดีลซื้อ “วินด์” ยังไม่เข้าเกณฑ์ต้องแจ้งตลาดฯ เผยหากอนุมัติโครงการเรียบร้อยจะแจ้งข้อมูลตามขั้นตอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL จะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด หรือ REC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ 59.5% ของบริษัท วินด์ เอเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH นั้น

ล่าสุด บริษัทได้ออกมาชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทมีความสนใจและอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนหลายโครงการ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงการควบคุมปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจน ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการที่มีผลตอบแทนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนนโยบายของบริษัทในความเป็นผู้นำทางด้านพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตามข้างต้นยังไม่ปรากฎข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำส่งตามเกณฑ์และระเบียบวิธีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีการเปิดเผยและการแจ้งสารสนเทศนั้น โดยหากบริษัทได้ดำเนินการอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งตามระเบียบและขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีและเคร่งครัดต่อไป

คำค้น