สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTGC-F มูลค่าสูงสุด 27.87 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTGC-F มูลค่าสูงสุด 27.87 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTGC-F 1 441,467 27,868 63.12
CPALL-F 4 240,000 14,820 61.75
HANA 1 250,000 10,406 41.62
ADVANC-F 1 58,000 8,918 153.75
S5013P1703C
1 5,000,000 3,485 0.7
SPPT 1 704,500 3,170 4.5
KBANK-F 2 10,044 1,913 190.5
GUNK24C1702A 1 5,000,000 600 0.12