“ณัฐดนัย-วิศิษฐ์” ลาออกบอร์ด IFEC เปิดทางทุนใหม่เข้าแทน

"ณัฐดนัย-วิศิษฐ์" ลาออกบอร์ด IFEC เปิดทางทุนใหม่เข้าแทน

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ระบุว่า นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ หลังจากได้ส่งมอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560

คำค้น