กทค.สั่งค่ายมือถือเดินสายกลาง จ่อออกแพ็กเกจแบบวิฯ-เหมาจ่ายอย่างละครึ่ง

กทค.สั่งค่ายมือถือเดินสายกลาง จ่อออกแพ็กเกจแบบวิฯ-เหมาจ่ายอย่างละครึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด - พร้อมสั่ง ADVANC ส่งเงินเยียวยาหลังสิ้นสุดสัมปทาน 900 MHz จำนวน 7.2 พันลบ.

กทค.สั่งค่ายมือถือเดินสายกลาง จ่อออกแพ็กเกจแบบวิฯ-เหมาจ่ายอย่างละครึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด – พร้อมสั่ง ADVANC ส่งเงินเยียวยาหลังสิ้นสุดสัมปทาน 900 MHz จำนวน 7.2 พันลบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 ม.ค.60) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้จัดประชุมบอร์ดครั้งที่ 1/2560 เพื่อทบทวนมติการกำกับอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีและพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการพิจารณาผลการตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการช่วงประกาศมาตรการเยียวยาฯ บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz

โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กทค.ได้มีมติให้ทบทวนมติ กทค.ครั้งที่ 10/2559 เมื่อ 17 พ.ค.2559 ที่ได้เคยมีมติให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz จะต้องคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีทุกรายการส่งเสริมการขาย

เนื่องจากที่ผ่านมามีทั้งข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงมีหนังสืออุทธรณ์จากโอเปอเรเตอร์ด้วย กทค.จึงได้พิจารณาทบทวนเพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

ดังนั้น กทค.จึงมีมติให้เพิ่มมติ กทค. 10/2559 โดยให้โอเปอเรเตอร์ต้องออกแพ็กเกจที่คิดค่าบริการโทร ทั้งในรูปแบบการคิดค่าโทรเป็นนาที และเป็นวินาที ไม่น้อยกว่า 50% ของแพ็กเกจทั้งหมดที่ออก เพื่อเป็นทางการเลือกให้ประชาชน 

“ขอย้ำว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกมติเดิม แต่เป็นการทบทวนและเพิ่มมติ กทค. และยืนยันว่า เราไม่ได้คำนึงถึงคำอุทธรณ์ของค่ายมือถือ แต่คำนึงถึงข้อร้องเรียนของประชาชน และประชาชนต้องได้ใช้บริการในราคาที่ถูกต้องจึงเป็นที่มาของการทบทวนมติ โดยให้มีการคิดค่าโทร.ทั้งเป็นนาทีและวินาที และกำกับให้มีสัดส่วนอย่างละ 50% โดยจะมีการออกคำสั่งทางปกครองแจ้งไปยังผู้ให้บริการอีกครั้งหนึ่ง และต้องขออภัยว่า เราไม่สามารถจะเดินไปทางใดทางหนึ่งได้ ขอให้ประชาชนเลือกตามที่ตนเองได้ประโยชน์ จึงต้องเดินตามทางสายกลาง ซึ่งมีผลรับรองเป็นมติที่ประชุมทันที และอีก 2–3 วัน คำสั่งทางปกครองจะส่งไปถึงค่ายมือถือ จากนี้ทุกคนจะต้องเริ่มไปปรับโปรโมชั่นของตัวเองให้สอดคล้องกับมติ เพราะเมื่อมีมติออกไปชัดเจนว่า หากไม่ปฎิบัติตามจะต้องมีคำสั่งเตือน และสั่งปรับต่อไป”

นอกจากนี้บอร์ด กทค.ยังมีมติให้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC หรือ เอไอเอส นำส่งเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเยียวยาหลังสิ้นสุดสัมปทานคลื่น 900 MHz ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2559 เป็นเงิน 7,221,003,499.92 บาท โดยได้รวมค่าโครงข่ายของบมจ.ทีโอทีไว้แล้ว เพื่อนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

สำหรับกรณีเงินเยียวยาสัมปทานคลื่น 1800 MHz มีมติให้คณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อีก 30 วัน