ตลท.ขยายช่วงดำเนินการ CCN เข้า Cash Balance สิ้นสุด 10 มี.ค.60

ตลท.ขยายช่วงดำเนินการ CCN เข้า Cash Balance สิ้นสุด 10 มี.ค.60

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการบริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) หรือ CCN และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ CCN-W1 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 10 มี.ค. 2560

คำค้น