SAT ไม่ปลื้ม! ปี 59 กำไรลดเหลือ 607.56 ลบ. ปันผลหุ้นละ 0.41 บ.

SAT ไม่ปลื้ม! ปี 59 กำไรลดเหลือ 607.56 ลบ. ปันผลหุ้นละ 0.41 บ.

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย)

ปี 59 58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 607.56 641.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บ.) 1.43 1.51
% เปลี่ยนแปลง -5.30

พร้อมกันนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นเงินสดในอัตราการ 0.41 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 2 มี.ค.60 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พ.ค. 2560