DCC แจ่ม! ปี 59 มีกำไร 1.42 พันลบ.เหตุต้นทุนขายลดลง

DCC แจ่ม! ปี 59 มีกำไร 1.42 พันลบ.เหตุต้นทุนขายลดลง

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย)

ปี 59 58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 1,421.72 1,372.44
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บ.) 0.22 0.21
% เปลี่ยนแปลง 3.59

โดยผลการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนขายลดลง

คำค้น