คัด 10 หุ้น SET100 ราคาลงลึก! เน้นธีม Oversold ชู BBL อัพไซด์สูงเกิน 40%

คัด 10 หุ้น SET100 ราคาลงลึก! เน้นธีม Oversold สะท้อนความกังวล lockdown ไปมากแล้วและมี upside สูง จากราคาเป้าหมายของ Bloomberg consensus ชู BBL อัพไซด์สูงเกิน 40%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลหุ้นพื้นฐานแกร่งจากโบรกเกอร์ชั้นนำของไทยมานำเสนอเพื่อประกอบการลงทุนในช่วงตลาดหุ้นผันผวน โดยครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากบล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ซึ่งระบุว่า แนวโน้มดัชนี SET วันจันทร์(12 ก.ค.64) ที่จะถึงจะเป็นอย่างไร คงขึ้นอยู่กับจ่านวนผู้ติดเชื้อรายวัน หากไม่สูงขึ้นจนต้องออกมาตรการ lockdown ก็น่าจะทรงๆ ตัวหรือค่อยๆดีดตัวกลับอีกครั้ง

ในทางตรงข้าม หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงและสูงมากๆ จนต่างคาดกันว่าจะต้องมีการ lockdown รอบใหม่แน่ๆ คาดดัชนีจะค่อยๆ ถูกกดลง หากดัชนีลงไปในกรอบ 1540 จุด แล้วไม่หลุด คงจบการลง แต่หากเกิดกรณีว่าเอาไม่อยู่กรอบที่แข็งแกร่งสุดคือ 1520-1530 จุด

อย่างไรก็ตามล่าสุดวานนี้(9 ก.ค.64) ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กทม. นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา “เคอร์ฟิว” 3 ทุ่ม-ตี 4 ร้านสะดวกซื้อปิด 2 ทุ่ม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.นี้

จากสสถานการณ์ดังกล่าว บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ได้คัดเลือกธีมหุ้น Oversold Play มานำเสนอ หากมีการ lockdown ก็อาจจะท่าให้ตลาดตกใจลงไปที่ระดับ 1520-1530 จุด ได้ในระยะสั้น แต่น่าจะมีการฟื้นตัวเหมือนคราวก่อนที่ประกาศกึ่ง lockdown ได้

โดยยังมองเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นหากตลาดลงมาตามที่คาด โดยเน้นหุ้นใน SET100 ที่ปรับลงมาแรง (Oversold) สะท้อนความกังวล lockdown ไปมากแล้วที่มี downside risk จำกัดและมี upside สูง จากราคาเป้าหมายของ Bloomberg consensus ซึ่งประกอบไปด้วย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL  (RSI 18.40) มี upside 46% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 152.35 บาท (Buy/Hold/Sell : 22/4/1)

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC (RSI 20.30) มี upside 32% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 5.24 บาท (Buy/Hold/Sell : 6/2/4)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB  (RSI 23.53) มี upside 32% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 1.35 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/8/3)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB  (RSI 24.49) มี upside 30% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 119.85 บาท (Buy/Hold/Sell : 19/6/2)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT  (RSI 25.81) มี upside 35% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 50.45 บาท (Buy/Hold/Sell : 26/1/0)

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC  (RSI 26.00) มี upside 40% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 12.42 บาท (Buy/Hold/Sell : 5/1/0)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC  (RSI 27.00) มี upside 30% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 37.69 บาท (Buy/Hold/Sell : 13/7/6)

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI (RSI 27.09) มี upside 29% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 7.25 บาท (Buy/Hold/Sell : 12/2/2)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA (RSI 27.56) มี upside 19% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 20.43 บาท (Buy/Hold/Sell : 10/5/2)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP (RSI 27.97) มี upside 22% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 62.93 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/7/7)

อนึ่งวานนี้(9 ก.ค.64) ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติสรุปการกำหนดมาตรการ เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 โดยเน้นจำกัดการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลขั้นสูงสุด รวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหะสถานควบคู่ไปกับการเร่งรัดมาตรการป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การควบคุม การรักษาพยาบาล รวมทั้งการเยียวยา

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กทม. นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา ดยมาตรการออกจากบ้านหลัง 21.00 น. จะให้ออกจากเคหะสถานเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น มีข้อปฏิบัติดังนี้

1.จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด เฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ และการบริการประชาชน

-ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการได้ในห้วงเวลา 21.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

-ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

-ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

-ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม

-สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.

-ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

-สถานศึกษาใช้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ให้บุคคลงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

3.การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

4.กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด

5.ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

6.ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด คือ กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ด้านพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 18 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลำปาง ลำพูน สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์

Back to top button