III วอลุ่มแน่น-บวก 5% ลุ้น Q4 ดีต่อเนื่อง-มั่นใจทั้งปีรายได้โตเกิน 100%

III วอลุ่มแน่น-บวก 5% ลุ้น Q4 ดีต่อเนื่อง-มั่นใจทั้งปีรายได้โตเกิน 100% เดินหน้าขยายบริการโลจิสติกส์ครบวงจร แนะซื้อเป้า 15.50 บาท