ตลท.จับมือสมาคมนักวิเคราะห์ฯแนะโอกาสลงทุนหลังประชามติ

ตลท. จับมือสมาคมนักวิเคราะห์ แถลงข่าว "Outlook ตลาดหุ้นไทย หลังประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" ร่วมวิเคราะห์ทิศทางการลงทุน พร้อมแนะโอกาสการลงทุนหลังผลลงประชามติฯ

ตลท.

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว “Outlook ตลาดหุ้นไทย หลังประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมี เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล. เอเซียพลัส เผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนบุคคล บล. กสิกรไทย และปรเมศร์ ทองบัว ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล. บัวหลวง ร่วมวิเคราะห์ทิศทางการลงทุน พร้อมแนะโอกาสการลงทุนหลังผลลงประชามติฯ