บลจ.ทิสโก้ ยิ้ม! ทริกเกอร์ฟันด์อินเดียเข้าเป้าอีกกอง

บลจ.ทิสโก้ ยิ้ม! ทริกเกอร์ฟันด์อินเดียเข้าเป้าอีกกอง ใช้เวลาบริหารเพียง 1 เดือน 4 วันเท่านั้น นับเป็นกองที่ 3 ของปี

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความแม่นยำในการจับจังหวะลงทุนหลังจากเมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้สามารถบริหาร “กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2” (TISCO India Equity Trigger 5M Fund 2: TINT5M2) ให้มีมูลค่า NAV ที่ 10.5285 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้จึงเข้าเงื่อนไขเลิกโครงการ หลังจากใช้เวลาบริหารเพียง 1 เดือน 4 วันเท่านั้น (กองทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ม.ค. 2560) โดยนับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน บลจ. ทิสโก้มีทริกเกอร์ฟันด์ภายใต้การจัดการทั้งหมด 118 กองทุน สามารถบริหารให้ถึงเป้าหมายแล้ว 80 กองทุน (ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลาการลงทุน 66 กองทุนและถึงเป้าหมายเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 14 กองทุน) และมีทริกเกอร์ฟันด์ที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย 20 กองทุน (อยู่ภายในกำหนดเวลาการลงทุน 1 กองทุน และเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 19 กองทุน) และมีทริกเกอร์ฟันด์ที่ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 18 กองทุน

“นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่สามารถบริหารกองทุน TINT5M2 ให้ถึงเป้าหมายได้ก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ โดยนับตั้งแต่ต้นปีเราสามารถบริหารทริกเกอร์ฟันด์ให้ถึงเป้าหมายไป 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้  อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TINT5M1) ซึ่งถึงเป้าหมายใน 1 เดือน 6 วัน และกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลแคร์ ทริกเกอร์ 5M#1 (THCT5M1) ที่ถึงเป้าหมายในระยะเวลา 1 เดือน 12 วัน ทั้งนี้ ปัจจุบันนับเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นหลายแห่งได้ปรับตัวขึ้นมามากแล้วส่งผลให้การสร้างผลตอบแทนได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นทริกเกอร์ฟันด์จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เหมาะแก่การจับจังหวะลงทุนในช่วงนี้” นายสาห์รัช กล่าว