KKP รุกสินเชื่อรายย่อยผ่านสายงาน ADC

KKP ลุยธุรกิจ Credit House รุกสินเชื่อรายย่อยผ่านสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า (ADC) หวังเข้าถึง-นำเสนอบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินเน้นทำการตลาดโดยผ่านดีลเลอร์รถยนต์และเครือข่ายสาขาธนาคารเป็นหลักแต่ปัจจุบันธนาคารมุ่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเน้นการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกและการขยายบริการสินเชื่อสู่รายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ทั้งนี้จึงได้มีการจัดตั้งสายงานใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้ชื่อ ‘สายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า (Alternative Distribution Channel หรือ ADC)’ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่รายย่อย ไม่ว่าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อผ่านสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า เป็นช่องทางการตลาดที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธนาคารเกียรตินาคินและถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการอำนวยสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับให้ธนาคารก้าวสู่การเป็น Credit House คุณภาพได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ช่องทางใหม่นี้ทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงและนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว ผ่านผู้แทนการตลาดที่มีประสบการณ์และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ โดยภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนของการจัดตั้ง ADC สามารถทำได้ดีเกินกว่าแผนงานที่วางไว้ สร้างการเติบโตของสินเชื่อในแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็ว มียอดสินเชื่อใหม่เข้ามาทาง ADC กว่า 5,000 ล้านบาท