DEMCO ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำประปา

DEMCO ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำประปา หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

คุณวิทยา คชรักษ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO นำกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำประปา หลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) โดยปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถจ่ายน้ำประปาเข้าระบบได้ในช่วงไตรมาสสองของปี 2560  โดยมี  คุณไพฑูรย์  กำชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี  ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น