FN ร่วมให้ข้อมูลงาน Opp Day

FN ร่วมงาน Opportunity Day พร้อมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการปี59 และแผนการดำเนินงานปี 60 เตรียมเปิดสาขา 9 หนุนผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนางสาวบุณฑริกา บุญคำ (ที่2จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN  เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการปี 2559  ให้แก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน หรือ Opportunity Day

โดยบริษัทฯ เตรียมเปิดสาขาที่9 อำเภอหาดใหญ่ ช่วงเมษายน 2560 นี้  ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทฯประจำปี2559 บริษัทฯ มีกำไร สุทธิอยู่ที่ 146.36 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,098.67 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น