ตลท.มอบรางวัล “เชิดชูผู้ทำความดี”

ตลท. ร่วมมอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ครบรอบ 10 ปี แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคมจำนวน 11 ราย

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ครบรอบ 10 ปี แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม 11 ราย ใน 7 สาขา จาก 7 องค์กรเครือข่าย โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรผู้บ่มเพาะความดีทั่วประเทศแล้ว 78 ราย สร้างประโยชน์ให้แก่คนในสังคมและชุมชนมากกว่าเจ็ดล้านคนทั่วประเทศ

 

คำค้น