ธอส.เปิดตัว New Gen รับดบ.1.55%

ธอส. เปิดตัวทำผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ New Gen รับดบ. 1.55% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หวังขยายฐานลูกค้าเงินฝากไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า ธอส.ต้องการขยายฐานลูกค้าเงินฝากไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงิน พร้อมรับผลตอบแทนสูงจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ New Gen รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท (กรณีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท และเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี) เงื่อนไขผู้ที่เปิดบัญชีจะต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 500 บาท รับฟรีบัตร ATM GHB Lifestyles card พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่เปิด

คำค้น