บลจ.ซีไอเอ็มบีฯ ขายกองทุนใหม่ถึง19พ.ค.

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ขายกอง CIMB-PRINCIPAL GOPP ถึงวันที่ 19 พ.ค.60

นายวิน พรหมแพทย์ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เปิดเผยว่า หนึ่งในกลยุทธ์หรือธีมการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับปีนี้ คือ ธีม ‘เกาะกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก’ จากการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

โดยพบว่าบริษัทที่ดีเกิดจากการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี เช่น การสร้างความแตกต่าง ศักยภาพแข่งขันสูง ต้นทุนต่ำ ฐานเครือข่ายกว้าง หรือได้รับประโยชน์หรือทนทานต่อกระแส Disruptive Change จะสามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงเปิดตัว (IPO) กองทุนเปิด ‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้’ (CIMB-PRINCIPAL Global Opportunity Fund: CIMB-PRINCIPAL GOPP) ตั้งแต่วันนี้ – 19 พ.ค.60 เพื่อเป็นทางเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลก

ทั้งนี้ CIMB-PRINCIPAL GOPP เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Funds เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมี Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ทีมงานบริหารจัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการลงทุนมานานกว่า 40 ปี มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ สิ้นเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาประมาณ 4.17 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 14 ล้านล้านบาท) (ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

สำหรับจุดเด่นของกองทุนดังกล่าว คือ มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวด้วยการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีองค์ประกอบหลัก ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ได้รับประโยชน์หรือทนทานต่อกระแส Disruptive  มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มีแนวโน้มเติบโตสูง  และมีธรรมาภิบาลที่ดี  โดยหุ้นคุณภาพที่เลือกลงทุนจะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันระดับโลก อาทิ Facebook, Amazon, MasterCard, VISA, Hermes, Alphabet (Google) ยกตัวอย่างเช่น Amazon ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (Cost Leadership ผู้นำสินค้าต้นทุนถูก) อาทิ หนังสือ เพลง วิดีโอ คอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผ่านบัตรเครดิต

ขณะที่ผลการดำเนินงานของ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Funds สามารถเอาชนะดัชนี MSCI All Country World Index ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยให้อัตราผลตอบแทนต่อปีหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว ในช่วง 1 ปี 3 ปี 5 ปี และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อยู่ที่ 20.98%ต่อปี 14.00%ต่อปี 15.09%ต่อปี และ 13.82% ต่อปีตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบซึ่งอยู่ที่ 15.04%ต่อปี 5.08% ต่อปี 8.37% ต่อปี และ 8.37% ต่อปีตามลำดับ (ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560)

“เรามองว่าโอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีศักยภาพเติบโตภายใต้ ‘ธีมลงทุน เกาะกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก’ ผ่านกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Funds ซึ่งเป็นกองทุนที่มีประสบการณ์การคัดเลือกหุ้นลงทุนและมีทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลก จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในบริษัทที่เติบโตท่ามกลางกระแสสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงเชื่อว่ากองทุน CIMB-PRINCIPAL GOPP จะเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มในพอร์ตการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว” นายวิน กล่าว