APM เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ “คาร์ชายน์”

APM เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ “คาร์ชายน์” พร้อมปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานของธุรกิจ

คุณกฤษดา ธีรวรชัย กรรมการผู้จัดการ (กลาง) พร้อมผู้บริหาร บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจ

คำค้น