ตลท.ร่วมประชุมผู้นำสตรีโลก

ตลท.ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Leading Stock Exchanges” ถึงบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการประชุมผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ณ กรุงโตเกียว

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Leading Stock Exchanges” ถึงบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการประชุมผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) โดยมีผู้นำ ผู้บริหารที่เป็นสตรีกว่า 70 องค์กร จาก 5 ทวีป เข้าร่วม ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา

คำค้น