ตลท.จับ NEWS ติด Cash Balance เริ่ม 22 พ.ค.นี้

ตลท.จับ NEWS ติด Cash Balance เริ่ม 22 พ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS  ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4  NEWS-W4  และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 NEWS-W5 เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย มีผล 22 พ.ค. 2560    30 มิ.ย. 2560