APM จัดงานสัมมนา ณ สปป.ลาว

APM จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมทุนผ่านตลาดทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์" ณ สปป.ลาว

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมกับ ท่านวันคำ วอระวง (กลาง) ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว และท่านนางนะคอนสี มะโนทำ (ที่2 จากขวา) รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนาพร้อมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมทุนผ่านตลาดทุน  และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

โดยมี ท่านเหล็กไหล สีวิไล (ที่ 2 จากซ้าย)  คณะประจำพักแขวง รองเจ้าแขวง แขวงเชกอง  ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ แขวงเซกอง สปป. ลาว

คำค้น