PTT เปิดตัว EV BUS รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

กลุ่ม ปตท. เปิดตัว “พีทีที กรุ๊ป อีวี” บัสรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก สนองนโยบายรัฐมุ่งหวังเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดตัว พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากความร่วมมือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัท ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT ให้การต้อนรับ

ด้าน พลเอก อนันตพร เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จัดหาได้เองในประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กระทรวงพลังงานมุ่งมั่นดำเนินการให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยกระทรวงพลังงาน มีแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลให้เกิดการใช้งานจริง ด้วยแผนการดำเนินการ 3 ระยะ ซึ่ง พีทีที กรุ๊ป อีวี บัสถือเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนงานระยะที่ 1ซึ่งเน้นการนำร่องการใช้งานในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และจะขยายผลไปสู่การมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบการจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในที่สุด

ขณะที่ นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า พีทีที กรุ๊ป อีวี บัสเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นจาก องค์ความรู้ของ กลุ่มปตท. ผลิตขึ้นใหม่ในไทย เป็นไปตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติและประกาศต่างๆ ด้านการจราจรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศใช้ในประเทศมีขนาดเทียบเท่ารถมินิบัส โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารทั่วไป 2 คัน และรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษรองรับผู้พิการ 1 คันแต่ละคัน สามารถรองรับผู้โดยสารนั่งได้จำนวน 20 คน ผู้โดยสารยืนจำนวน20 คน รวม 40 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%

พร้อมระบบปรับอากาศภายในตัวรถกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมขนาด 35.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)สำหรับรถโดยสารทั่วไป และ ขนาด 80 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)สำหรับรถที่มีอุปกรณ์พิเศษเพื่อผู้พิการ ใช้เวลาในการชาร์จแบบเร็ว 20 นาที

และแบบปกติ 2 ชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 60–100 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอร์รี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้งซึ่งได้มีการติดตั้งจุดชาร์จ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่ม ปตท.ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และประชาชนที่มาติดต่องานเพื่อทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม โดย พีทีที กรุ๊ป อีวี บัสจะวิ่งในเส้นทางอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT หมอชิต/ จตุจักร

ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดตัวสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EVStation) ทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ จุดชาร์จ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแหลมฉบังขาออก จ.ชลบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา The Crystal PTT ถ.ชัยพฤกษ์สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(บางนาขาเข้า) และ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

กลุ่ม ปตท. ในฐานะหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตอันใกล้ของประเทศอีกด้วย

คำค้น