บลจ.ธนชาต จ่อปันผล 3 กองทุนอสังหาฯ

บลจ.ธนชาต จ่อปันผล 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดย “T-AsianProp” กำหนดจ่ายวันที่ 29 มิ.ย.60 ส่วน “T-Property”-“T-PropInfraFlex” กำหนดจ่ายวันที่ 30 มิ.ย.60

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด หรือ บลจ.ธนชาต เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงทำให้ผู้ลงทุนเริ่มไม่สบายใจ แต่ปัจจุบันราคา กองทุนอสังหาฯ เริ่มนิ่ง และอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยกลับมาอยู่ในระดับสูงประมาณ 6% ต่อปี (ข้อมูล ณ 14 มิ.ย. 60, Bloomberg) ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงต้นปี 2559 ที่จ่ายในระดับ 6.2% (Bloomberg) ซึ่งสูงกว่าอัตรา ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 2.6% ต่อปี (ข้อมูล ณ 14 มิ.ย. 60, Bloomberg)

ดังนั้นจึงทำให้เห็นส่วนต่างผลตอบแทนที่เริ่มจูงใจเหมือนช่วงต้นปีที่แล้ว และแม้ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ย ในตลาดโลกเข้าสู่ช่วงขาขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยภายในไทยคงจะอยู่ในระดับต่ำต่อไป ซึ่งในมุมหนึ่งก็เอื้อต่อธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับค่าเช่าต่อไป ทำให้ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยซื้อสะสม

นอกจากกองทุนอสังหาฯ ในไทยจะเริ่มกลับมาน่าสนใจแล้ว สำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคก็ยังคงน่าลงทุนอยู่ เพราะในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอัตราผลตอบแทนในรูปของอัตราเงินปันผลของตลาดเอเชียยังคงสูงสุด (Dividend Yield) ทั้งนี้เพราะภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดเกิดใหม่และมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้มีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งในมุมมองด้านราคาถือว่ายังน่าสนใจ

โดยปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ 3 กองทุน คือ 1.กองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) 2.กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) และ 3.กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผล ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันทั้ง 3 กองทุน

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) ได้ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 15 มิถุนายน 60 และจะจ่ายในวันที่ 29 มิถุนายน 60 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย ซึ่งถือเป็นการจ่ายปันผล เป็นครั้งแรก ส่วนกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 16 มิถุนายน 60 และจะจ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 มิถุนายน 60 ในอัตรา 0.1125 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมา ก็จ่ายอย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณ 0.1-0.125 บาทต่อหน่วย

รวมทั้งกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ก็ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 16 มิถุนายน 60 เช่นกัน และจะจ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 มิถุนายน 60 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย  และกองทุนนี้ก็จ่ายอย่างต่อเนื่อง ในอัตรา 0.1 บาทต่อหน่วย