สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 709.36 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 709.36 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL
3 3,941,300 709,359 179.98
TMT 1 20,000,000 280,000 14
SCC 4 455,100 233,090 512.17
MINT-F
3 4,800,000 191,386 39.87
CPN 1 2,688,800 184,855 68.75
CBG 1 1,200,000 86,700 72.25
INTUCH-F 1 434,000 24,304 56
ADVANC-F 1 132,600 23,271 175.5
MAJOR-F 2 550,600 18,376 33.38
CPF 1 264,700 6,750 25.5
BANPU-F 1 332,400 6,000 18.05
INTUCH 1 100,000 5,575 55.75
BH 1 30,000 5,130 171
CPNRF 1 206,200 3,706 17.97
S5013C1706D 1 5,000,000 3,290 0.66
INTU06C1801A 2 2,000,000 1,660 0.83
U 3 20,000,000 632 0.03
BBL-F 2 153 29 188.32
KBANK-F
2 140 27 192.51