TRC มอบคอมพิวเตอร์แก่มูลนิธิกระจกเงา

TRC มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับมูลนิธิกระจกเงา เมื่อเร็วๆนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น