TAKUNI มอบทุนแก่บุตรหลานของพนักงาน

TAKUNI มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน ณ บริษัท ทาคูนิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ทาคูนิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI และกลุ่มบริษัทฯ มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษ, มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้มีผลการเรียนดี จำนวน 7 ทุนการศึกษา ณ บริษัท ทาคูนิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

คำค้น