CRD ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. และ ตลท.

CRD พร้อมด้วย APM ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ (Site Visit)

คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์(ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD พร้อมด้วย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM นำโดยคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร(ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะทำงานในฐานะปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้การต้อนรับคุณวีรุณา ตันโชติกุล(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน คุณชนิตา ปิยะพันธุ์พงศ์(ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ และตราสารอื่น คุณภัทรมน พิธุพันธ์(ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ (Site Visit) ณ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น