สัมภาษณ์พิเศษ!! “คุณทักษิณ ตันติไพจิตร” กรรมการผู้จัดการ FTE

สัมภาษณ์ พิเศษ!! "คุณทักษิณ ตันติไพจิตร" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง หรือ FTE หลังจบพิธีเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก (27 ก.ค.60)