บลจ.กรุงศรี ออกกองทุนใหม่ ขาย 3-9 ส.ค.

บลจ.กรุงศรี ออกกอง KF-MINCOME เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนจากลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก เปิดขาย 3-9 ส.ค.

นางสาวศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า บลจ.กรุงศรี เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก)

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 ซึ่งเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-9 ส.ค.

กองทุนดังกล่าวออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และความท้าทายในการสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความท้าทายในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน”นางสาวศิริพร กล่าว

โดยกองทุน KF-MINCOME มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds-Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกจำนวนกว่า 4,000 หลักทรัพย์  มีน้ำหนักการลงทุนน้อยกว่า 1% ในแต่ละหลักทรัพย์เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนกว่า 20% ในเอเชีย  เนื่องจากมีมุมมองว่าเอเชียมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีศักยภาพการเติบโตที่ดีในระยะยาว อีกทั้ง Fidelity มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุนในเอเชีย

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นเหมาะกับภาวะตลาด  โดยมีปัจจัยในการสร้างกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา  และให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กัน  เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนบนความผันผวนในระดับต่ำ

ส่วนปัจจัยอีกประการที่เป็นจุดแข็งของกองทุนหลัก คือการบริหารโดย Fidelity  International ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำต่างๆกว่า 170 รางวัล

โดยได้รับ 86 รางวัลในยุโรปและ 84 รางวัลในเอเชีย อาทิ Morningstar Awards และ Thomson Reuters Lipper Fund Awards เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริหารกองทุนและการให้บริการ (ที่มา : Fidelity International ณ 10 พ.ค. 60)

บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่า กองทุน KF-MINCOME  จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนควบคู่ไปกับการเติบโตของผลตอบแทนรวม โดยผู้ลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในกองทุนดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ”นางสาวศิริพร กล่าว