บลจ.สยามไนท์ฟันด์ ออกกองทุนใหม่ “เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง”

บลจ.สยามไนท์ฟันด์ ออกกองทุนใหม่ “เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง” เน้นลงทุนหุ้นบริษัทในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เตรียม IPO 21-29 ส.ค.นี้

นายแพรททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายภัทรพงศ์  อรรถเวทิน ผู้จัดการกองทุน บลจ.สยามไนท์ฟันด์แมเนจเม้นท์  เปิดตัวกองทุนใหม่เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง” ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SMF-A และ SMF-I) ซึ่งเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) SET Total Return Index และ FTSE Vietnam มีจำนวนเงินทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท  เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขง เสนอขายผู้ลงทุน 2 กลุ่มนักลงทุนทั่วไปกำหนดขั้นต่ำ 5 แสนบาท ส่วนนักลงทุนสถาบัน 10 ล้านบาท โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 ส.ค.60

เรื่องน่าสนใจ