บล.เคทีบี หนุนขายกองทุน “เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง”

บล.เคทีบี ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย กองทุน“เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง” มั่นใจตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน เตรียม IPO 21-29 ส.ค.นี้

นายแพรททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนสยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมด้วย นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสนับสนุนการจัดจำหน่ายกองทุนใหม่ “เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง” ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SMF-A และ SMF-I)

โดยเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) SET Total Return Index และ FTSE Vietnam มีจำนวนเงินทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขง เสนอขายผู้ลงทุน 2 กลุ่มนักลงทุนทั่วไปกำหนดขั้นต่ำ 5 แสนบาท ส่วนนักลงทุนสถาบัน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 สิงหาคม 2560 ติดต่อได้ที่ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ 02-639-2621 และ02-639-2964 ต่อ 126 หรือ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-648-1718, 02-648-1762และผู้สนับสนุนการขายฯบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัททหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด,บล. โกลเบล็ก จำกัด, บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

คำค้น