คุณค่าบริษัท : ANAN โชว์กำไรแข็งแกร่ง

ในที่สุด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 60 เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเติบโตจากไตรมาสก่อน และจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ต่างจากที่หลายๆ บริษัทที่ทยอยประกาศออกมามีกำไรลดลงเป็นส่วนใหญ่

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,751.73 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,889.09 ล้านบาท มาจากปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารโครงการ ค่านายหน้า และรายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 279.47 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 209.77 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้

ทั้งนี้ ทำให้ผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 6,066.06 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 5,484.53 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 419.81 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 358.46 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพที่ดีแก่ตัวบริษัท

อีกทั้งทาง ANAN ยังคงมีการจ่ายปันผลแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 18 ส.ค. 60 และวันที่จ่ายปันผล 6 ก.ย. 60

นอกจากนี้ ในครึ่งหลังของปี 2560 ANAN ยังคงแผนเปิดโครงการใหม่ตามเดิมที่ 7 โครงการ เป็นโครงการคอนโด 5 โครงการ และโครงการแนวราบ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.66 หมื่นล้านบาท ส่วนด้านยอดโอน จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการคอนโดเสร็จใหม่ 9 โครงการ และคาดว่าไตรมาส 4 ปี 60 จะเป็นไตรมาสที่มีการเติบโตสูงสุดของปีและยังคงเป้าหมายยอด Presales ที่ 3.10 หมื่นล้านบาท

ทำให้นักวิเคราะห์ยังคงประมาณการรายได้ปี 2560 ที่ 1.18 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 1.98 พันล้านบาท เช่นเดิม และยังคงมีความมั่นใจต่อยอด Cancellation rate และ Rejection rate ที่ต่ำกว่ากลุ่ม เนื่องจากสามารถหาทำเลที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเยี่ยม

ดังนั้น นักวิเคราะห์บล. ทรีนีตี้ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 5.70 บาท เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรที่โดดเด่นและมียอด Backlog รวมสูงถึง 4.25 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ ANAN จะมีอัตราการเติบโตที่แซงหน้ากลุ่ม

ทั้งนี้ ANAN ยังคงเดินหน้าเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวรถไฟฟ้าที่มีการขยายตัว และสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 หุ้น 50.13%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 139,864,299 หุ้น 4.20%
  3. น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา 86,500,000 หุ้น 2.60%
  4. น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 77,250,000 หุ้น 2.32%
  5. นายพีรนาถ โชควัฒนา 47,109,300 หุ้น 1.41%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ
  2. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ
  3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร
  4. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ