KTB จัดสินเชื่อให้ลูกค้าSME ดบ.พิเศษ-หลักประกันต่ำ

KTB จัดสินเชื่อลูกค้า SME เพื่อรับเหมาก่อสร้าง ให้ดอกเบี้ยพิเศษ-หลักประกันต่ำ พร้อมบริการหนังสือค้ำประกันทันใจสูงสุด 10 ลบ./ราย

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่รับงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ธนาคารจึงได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง ในวงเงินรวมกว่า 3 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษกว่าเดิม และใช้หลักประกันต่ำ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน และมีเงินหมุนเวียนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ธนาคารมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากธนาคารมีความชำนาญและเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และได้สนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2556

โดยปัจจุบันมียอดสินเชื่อกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งธนาคารจะให้บริการแบบครบวงจร โดยมีบริการหนังสือค้ำประกันทันใจ (KTB Quick L/G)

ทั้งประเภทยื่นซองประกวดราคาและค้ำประกันสัญญาทันใจ ให้วงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุด 10 ล้านบาท อนุมัติเร็วภายใน 1 วัน และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์รับงานจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

โดยสนับสนุนวงเงินก่อนเริ่มงาน (Pre – Financing) สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ และวงเงินหลังส่งมอบงาน (Post – Financing) สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงานนายปฏิเวช กล่าว