SELIC คว้า PM Award 2017 ส่งออก-แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

SELIC คว้ารางวัล Prime Minister’s Export Award 2017 ด้านผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม-แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พลเอกประยุทธ์ จันโอชา (ซ้าย) นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560 (Prime Minister’s Export Award 2017) จำนวน 2 รางวัล ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยถือว่า PM Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

รวมถึงสะท้อนความสำเร็จของธุรกิจไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ การได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของซีลิคด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นจากตลาดโลก

คำค้น