สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTGC มูลค่าสูงสุด 404.62 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTGC มูลค่าสูงสุด 404.62 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTGC 6 5,250,000 404,616 77.07
LH-F 1 11,043,500 107,122 9.7
PTT 1 250,000 100,000 400
ASAP 1 9,000,000 69,300 7.7
BANPU <XD>
2 2,997,000 55,385 18.48
JAS 2 4,100,000 34,495 8.41
ROBINS 2 300,000 17,072 56.91
THCOM 1 1,000,000 16,100 16.1
KBANK <XD> 2 60,000 12,700 211.67
SCC
1 10,500 5,229 498.01
CPALL-F 1 46,600 2,975 63.83
INTU06C1801A 1 3,000,000 2,880 0.96
WG 1 10,000 1,500 150
U 3 23,000,000 699 0.03
ALT 1 49,700 323 6.5
KBANK-F <XD> 1 91 20 222
THRE <XD>
1 100 0 1.75