GBS รับรางวัล TFEX Trading Challenge 2017

GBS รับรางวัล TFEX Trading Challenge 2017 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

คุณสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยคุณยุวาน ปิยะตระกูลรัตน์ (กลางขวา) ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบัญชีเก่า Pro-Investor Leage  และรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน TFEX TRADING CHALLENGE 2017 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น