เปิด 11 หุ้น mai ขวัญใจเม่า! 9 เดือนปั้มรีเทิร์นเกิน 50%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ mai ในรอบ 9 เดือน โดยเทียบราคาปิด ณ วันที่ 30 ธ.ค.59-29 ก.ย.60 โดยการสำรวจครั้งนี้จะขอนำเสนอหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเกิน 50% เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้มีผลตอบแทนโดดเด่นและมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ mai ในรอบ 9 เดือน โดยเทียบราคาปิด ณ วันที่ 30 ธ.ค.59-29 ก.ย.60 โดยการสำรวจครั้งนี้จะขอนำเสนอหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเกิน 50% เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้มีผลตอบแทนโดดเด่นและมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน

โดยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมี 15 ตัว ด้วยกันคือ SKY, ECF, GCAP, PICO, SPVI, MPG, THANA, TMILL, NETBAY, TMW และ BSM อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อมูลหุ้นที่ปรับตัวลงแรงดังกล่าวไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครบทุกตัว ดังนั้นจึงจะขอนำเสนอหุ้นเพียง 5 อันดับแรกของตารางมาประกอบการลงทุนเท่านั้น

 

อันดับ 1 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ราคาหุ้น 9 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 364.05% มาที่ระดับ 3.06 บาท (29 ก.ย.60) บวก 11.14 บาท จากระดับ 3.06 บาท ( 30 ธ.ค.59) สำหรับหุ้นรายนี้ชื่อย่อเดิมคือ CCN  โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดัน อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงและไม่มีพื้นฐานรองรับ ส่งผลให้ ให้ช่วงที่ผ่านมาหุ้นรายนี้เข้าไปติด Cash Balance อยู่บ่อยครั้ง

สำหรับบริษัทมีธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อบรม ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ 2. ธุรกิจให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรให้ได้หลากหลายมากขึ้นโดยมีระยะเวลาสัญญา 1-10 ปี 3.ธุรกิจติดตั้งระบบโทรคมนาคม

ทั้งนี้ภาพรวมปี 2560 ตั้งเป้าจะมีรายได้เติบโตมากกว่า 50% จากปี 2559 ที่มีรายได้ 316 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ หันมารับงานภาครัฐมากขึ้น โดยปี 2560 คาดจะมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐ 70% จากปี 2559 ที่บริษัทมีการรับงานจากภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วน 100%

 

อันดับ 2 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ราคาหุ้น 9 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 185.71% มาที่ระดับ 9.20 บาท (29 ก.ย.60) บวก 5.98 บาท จากระดับ 3.22 บาท ( 30 ธ.ค.59) เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีแผนธุรกิจออกมาอย่างโดดเด่น ทั้งธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และพลังงานเต็มที อีกทั้งบริษัทประกาศเพิ่มทุน 636 ล้านหุ้น ขาย PP-RO เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจยิ่งทำให้นักลงทุนเข้ามาไล่ราคาจนราคาหุ้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่หลายครั้ง โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีการจัดสรรให้หุ้นเพิ่มทุน PP ให้กับ  Macquarie Bank จำนวน 40 ล้านหุ้น

อนึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ Macquarie Bank ครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 233.93 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 77.98 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่ PP โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย อายุ 1 ปี 4 เดือนจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย อายุ 3 ปี 4 เดือน จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ ECF-W2 และ ECF-W3 (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 ต.ค. 60 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 11 ต.ค. 60 และจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60

 

อันดับ 3  บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ราคาหุ้น 9 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 127.27% มาที่ระดับ 6.50 บาท (29 ก.ย.60) บวก 3.64 บาท จากระดับ 2.86 บาท ( 30 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์แนะนำให้เข้าลงทุนยิ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง

บริษัททำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ทั้งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้แล้ว การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อประเภทอื่นๆ

โดยคาดรายได้ในปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 152.63 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทจะหันมาเน้นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้น โดยคาดว่ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 50% จากปีก่อนมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่ราว 355 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดสินเชื่อส่วนบุคคลเป็น 60% จากปีก่อนมีสัดส่วน 20% และปรับลดสัดส่วนสินเชื่อภาคเกษตรลงเหลือ 40% จาก 80% ในปีก่อน หลังจากที่สินเชื่อภาคเกษตรชะลอตัวในปีก่อนและปีนี้ก็คาดว่ายังชะลอตัวต่อเนื่อง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการรอดูทิศทางราคาสินค้าเกษตรให้ชัดเจนเสียก่อน

 

อันดับ 4 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO ราคาหุ้น 9 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 86.80% มาที่ระดับ 6.65 บาท (29 ก.ย.60) บวก 3.09 บาท จากระดับ 3.56 บาท ( 30 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคหุ้นเป็นขาขึ้นยิ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงในช่วงดังกล่าว

บริษัทให้บริการบริหารจัดทำการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลูกค้า การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิตอล คอนเทนต์ และมีเดีย

 

อันดับ 5  บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI ราคาหุ้น 9 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 86.25% มาที่ระดับ 1.49 บาท (29 ก.ย.60) บวก 0.69 บาท จากระดับ 0.80 บาท ( 30 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคหุ้นเป็นขาขึ้น และนักวิเคราะห์แนะนำให้เข้าลงทุน เนื่องจากคาดว่าบริษัทจะได้รับผลดีจากการเปิดตัว Iphone8 ในช่วงเดือนกันยายนส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple

 

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น