ลุ้น SET50 ยืนเหนือแนวรับ มีสิทธิ์ขึ้นต่อ สถานี 1,111 จุด

Wait&See วันนี้จับตา SET50 Index (Spot) สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 1,096.29 จุด (S50Z17=1,098.7) ได้หรือไม่ หากยืนได้ลุ้นขึ้นต่อ โดยมีแนวต้าน Historical High เมื่อปี 2539 ที่ 1,111.29 จุด (S50Z17=1,113.7) ในทางกลับกันหากไม่สามารถทนได้ระวังแรงขายทำกำไรกดดัชนีย่อลง

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: Wait&See วันนี้จับตา SET50 Index (Spot) สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 1,096.29 จุด (S50Z17=1,098.7) ได้หรือไม่ หากยืนได้ลุ้นขึ้นต่อ โดยมีแนวต้าน Historical High เมื่อปี 2539 ที่ 1,111.29 จุด (S50Z17=1,113.7) ในทางกลับกันหากไม่สามารถทนได้ระวังแรงขายทำกำไรกดดัชนีย่อลง

มุมมองด้านเทคนิค: ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) เปิดบวกแล้วทรงตัวตลอดทั้งวัน โดยกราฟรายสัปดาห์ Spot ขึ้นมายืนเหนือแนวรับเส้นระนาบที่ 1,096.29 จุด ดังนั้นวันนี้จับตา Spot สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 1,096.29 จุด ได้หรือไม่ หากไม่สามารถทนต่อแรงขายทำกำไร ระวังดัชนีย่อลง โดยมีแนวรับที่ 1,080 จุด และ 1,060 จุด ตามลำดับ ในทางกลับกันหากยืนได้ลุ้นขึ้นต่อ โดยมีแนวต้าน Historical High เมื่อปี 2539 ที่ 1,111.29 จุด ซึ่งถ้านำแนวรับที่ 1,096.29 จุด และแนวต้าน 1,111.29 จุด ไปคำนวณ Fair Value ของ S50Z17 ตาม Cost of Carrying Model จะอยู่ที่ 1,098.7 จุด และ 1,113.7 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีขึ้นต่อ

เมื่อวานนี้ Spot ปิดบวกมากกว่า S50Z17 ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 2.32 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +4.36 จุด มากกว่า Theory Basis ที่ 2.38 จุด ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.5 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ –0.20 จุด ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.89 จุด สะท้อนระยะกลาง (3 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นบวกต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1712B 1.25 15.5 0.57
S5028C1712C 0.74 17.5 0.85
S5028C1712D 0.54 18.5 1.10

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1712B 0.30 19.7 1.86
S5028P1712C 0.50 18.6 1.18
S5028P1712D 0.58 14.9 1.27
ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น