ชัดแล้ว! “อพอลโลฯ” นำทีมไฟเขียว PACE ยกเลิกสัญญาซื้อหุ้นคืน

ชัดแล้ว! "อพอลโลฯ" นำทีมไฟเขียว PACE ยกเลิกสัญญาซื้อหุ้นคืน

ตามที่ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” รายงานก่อนหน้านี้ว่า บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ได้มีการชี้แจงข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 กรณีการเข้าทำข้อตกลงสัญญา Consent Conditions Undertaking  (CCU) กับกลุ่มผู้ร่วมทุน 3 รายคือ Apollo Asia Sprint Holding Company Limited,Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited และ Mercer Investments (Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งมีผลผูกพันให้บริษัทต้องรับซื้อหุ้นบุริมสิทธิบางส่วนคืนจากคู่สัญญา และในการชี้แจงครั้งนี้ได้ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มผู้ร่วมทุนเพื่อขอยกเลิก CCU ฉบับดังกล่าว 

ขณะเดียวกันวานนี้(12 ต.ค. 60) มีกระแสข่าวลือว่าบริษัทได้ทำการยกเลิกการทำสัญญา Consent Conditions Undertaking  (CCU) กับกลุ่มผู้ร่วมทุน 3 รายดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ล่าสุดบริษัทได้ออกมารายงานความคืบหน้า ตามหนังสือที่ชี้แจงผ่านตลาดฯเมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 โดยบริษัทฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับอีเมล์ยืนยันจากกลุ่มผู้ร่วมทุนแจ้งว่า ทางกลุ่มผู้ร่วมทุนยินยอมที่จะยกเลิก CCU ฉบับดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก CCU ดังกล่าว เพื่อนำส่งให้คู่สัญญาทุกฝ่ายลงนาม

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารยกเลิก CCU ฉบับลงนามครบถ้วนเรียบร้อย บริษัทฯ จะนำส่งสำเนาหนังสือยกเลิกมายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

อีกทั้งหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกหรือลบจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวอย่างไร ทางทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จะรายงานให้ทราบต่อไป

คำค้น