UAC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

UAC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คุณชัชพล ประสพโชค (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณนิลรัตน์ จารุมโนภาส (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี และทีมงาน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เข้ารับรางวัล หุ้นยั่งยืน ประจำปี2560 หรือ Thailand Sustainable Investment (THSI ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น