VCOM โรดโชว์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

VCOM โรดโชว์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ, นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ, นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ (ขวา) กรรมการบริหาร และนายพจน์ วีรศุทธากร(ที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM 

พร้อมด้วย นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม (ที่2จากขวา ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายคมกฤต มีคำสัตย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ร่วมนำเสนอข้อมูลและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น