SET50 ยังทรงตัว ลุ้นตลาดเลือกทางปลายธงกรอบ 3 เหลี่ยม

แนะนำ Trading ในกรอบสามเหลี่ยมที่ระดับ 1,085-1,095 จุด โดย Stop Loss เมื่อหลุดกรอบมากกว่า 5 จุด

กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: แนะนำ Trading ในกรอบสามเหลี่ยมที่ระดับ 1,085-1,095 จุด โดย Stop Loss เมื่อหลุดกรอบมากกว่า 5 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: แกว่งในกรอบสามเหลี่ยม!!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 แกว่งทรงตัวตลอดทั้งวัน โดยกราฟ 120 นาที เราพบว่ากรอบ Bollinger Band บีบแคบลงกว่าเดิม ทำให้ภาพเทคนิควันนี้ยังคงมองเหมือนเดิมว่า S50Z17 จะแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมที่ระดับ 1,085-1,095 จุด บวกกับ Indicator ส่วนใหญ่ทั้ง MACD หรือ RSI ยังไม่สามารถบ่งชี้ถึงเทรนด์และโมเมนตัมในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ดีดัชนีมีโอกาสหลุดกรอบสามเหลี่ยมซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มราคาในสัปดาห์หน้า โดยหาก S50Z17 หลุดกรอบล่างของสามเหลี่ยมที่ระดับ 1,085 จุดจะทำให้เกิด Sell Signal กดดันให้ดัชนีมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,068 จุด ในทางกลับกันหากทะลุ 1,095 จุดจะทำให้เกิด Buy Signal ผลักดันให้ดัชนีมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,110 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีไม่ไปไหน!!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 และ Spot ปิดใกล้เคียงกับวันก่อนหน้า ส่งผลให้ Basis ทรงตัวจากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.09 จุด คงใกล้กับ Theory Basis ที่ -0.25 จุด สะท้อนระยะกลาง (1 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นกลางต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) ลดลง 0.50 จุด จากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -1.40 จุด ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.90 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1712B 0.42 33.5 0.78
S5028C1712C 0.14 42.1 1.85
S5028C1801A 0.50 20.3 1.08

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1712C 0.13 41.3 2.03
S5028P1712D 0.28 29.3 1.33
S5028P1801A 0.59 17.7 1.04
ข้อมูล ณ วันที่ 06/12/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น