PTT จับมือ TRC ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งกระสวยบนท่อส่งก๊าซฯในจ.สระบุรี

PTT จับมือ TRC ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งกระสวยบนท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ร่วมลงนามในสัญญาโครงการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งกระสวยบนท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 4.19 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ

คำค้น