TRC จัดโครงการสู่บ้านเกิด ประจำปี 60

TRC จัดโครงการสู่บ้านเกิด ประจำปี 2560 ส่งมอบห้องน้ำสำหรับเด็กประถมและเด็กเล็กให้กับโรงเรียนทุ่งน้อยวิทยา

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (บริษัทในเครือ) นำโดยคุณระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมคณะเป็นตัวแทนในการส่งมอบห้องน้ำสำหรับเด็กประถมและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสู่บ้านเกิด ประจำปี 2560 (ให้กับโรงเรียนทุ่งน้อยวิทยา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร)

โดยมีคุณนทีพร บัวคลี่ พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการสู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคืนกำไรสู่สังคมต่อไป

คำค้น