ยังไง! “ประเดช” ซื้อ SUPER-W4 แต่แบบฟอร์มได้มาเป็นหุ้นสามัญ

ยังไง! "ประเดช" ซื้อ SUPER-W4 แต่แบบฟอร์มได้มาเป็นหุ้นสามัญ

สืบเนื่องจากกรณีที่ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” รายงานว่า นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้ทำการขายหุ้นบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ตั้งแต่เดือนส.ค.60 ออกมามากกว่า 8% โดยคิดตามสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังการได้มาหุ้น SUPER ที่ 5.04% ตามที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กับรายงานโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด ณ วันที่ 8 ส.ค.60

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ระบบสารสนเทศของตลท.มีการรายงานแบบฟอร์มการได้มาหุ้นของ SUPER โดยนาย ประเดช กิตติอิสรานนท์ เมื่อวันที่ 11/01/2561 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จะเห็นได้ว่า ตามแบบฟอร์มดังกล่าวรายงานว่าการเข้าทำรายงานดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ SUPER แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบแบบฟอร์มการได้มาของหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) แจ้งว่า เป็นการได้มาของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ SUPER-W4

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจับตามองว่า ทางนายประเดช กิตติอิสรานนท์ หรือตลท.จะออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไป

 

 

คำค้น